Aktivnosti
i događanja

Okrugli stol na temu stresa i depresije

01.03.2023.

Jučer je u hotelu Biokovo Savjetovalište Lanterna organiziralo Okrugli stol na temu stresa i depresije.
Zaključak rasprave je bio da treba postojati jača i bolja suradnja među stručnjacima koji skrbe o mentalnom zdravlju.
Svatko od nas je odgovoran za sebe i svoje ponašanje te time i za svoje mentalno i tjelesno zdravlje, ali je za taj rad na sebi često potrebna pomoć stručnjaka.
Zadatak stručnjaka bi bio stalno informirati o važnosti rada na sebi i skrbi za svoje tjelesno i mentalno zdravlje.