Aktivnosti
i događanja

Fokus grupe – Teorija izbora

01.06.2022.

U sklopu projekta ???? ????????, radom na sebi i unapređenju svog mentalnog zdravlja provodimo Fokus grupe na kojima usvajamo ??????? ??????, te je iskorištavamo za unapređenje vlastitog mentalnog zdravlja.
Fokus grupe su vrlo učinkovit način na koji ljudi mogu raditi na sebi i svom mentalnom zdravlju.
Sudjelovanje na fokus grupama, kao i na svim ostalim aktivnostima projekta More Zdravlja, je besplatno. Grupe se održavaju ?????? ?????? ??????????? ? ?? ????.
Prijavite se na ??????????????????????@?????.???.