https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/Lenta3-1.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/plavi-krug.png

More zdravlja

Promocija zdravlja i
prevencija bolesti – faza II,
UP.02.2.1.08.0291
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/Lenta3.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/plavi-krug.png

More zdravlja

Promocija zdravlja i
prevencija bolesti – faza II,
UP.02.2.1.08.0291

O projektu
More zdravlja

Projekt „More zdravlja“ financira se iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza II“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020.
Projekt MORE ZDRAVLJA doprinijet će rješavanju problema nedovoljne uključenosti i informiranosti stanovnika općina Makarskog primorja o mjerama zaštite zdravlja i prevencije bolesti. Cilj projekta je doprinijeti razvoju uključenih dionika, poboljšati znanja i informirati osoblje organizacija koje djeluju na području zaštite zdravlja na području Makarskog primorja kroz nove društvene inicijative i promotivne aktivnosti. Projekt će uključiti građane Grada Makarske i 5 općina – Baška voda, Brela, Gradac, Tučepi i Podgora.
U konačnici, projektom „More zdravlja“ riješit će se nedovoljna informiranost i neupućenost građana kao krajnjih korisnika projekta o preventivnim pregledima i važnosti očuvanja zdravlja općenito na području Makarskog primorja.
Tijekom 12 mjeseci trajanja projekta provoditi će se brojne aktivnosti za stanovnike općina Makarskog Primorja kao što su radionice Art Terapije, edukacije „Tko upravlja mojim zdravljem“, edukacije o zdravoj prehrani, provedba edukativnog programa primarne i sekundarne prevencije zdravlja pokretom, fokus grupe samopomoći „Teorija izbora“, provedba kampanje „Sportska piramida“ te kampanja koju će provesti Makarska dijabetička udruga i Gradsko društvo Crvenog križa Makarska, kao i brojne druge aktivnosti kojima će naši građani unaprijediti svoje zdravstvene navike.

https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/nordijsko.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/hearth.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-9.png

Info o projektu

https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/hearth.png
Ukupna vrijednost projektna je 468.854,65 kn a iznos EU potpore je 468.854,65 kn.
Nositelj projekta je Savjetovalište Lanterna a partner u provedbi projekta je Grad Makarska.
Voditeljica projekta:
Ivona Vučić - 098 959 1594,
Koordinatorica projekta:
Tanja Visković - 091 531 7688
Provedba traje od 1. travnja 2022. do 1. travnja 2023. godine na području grada Makarske i makarskog primorja.
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/savjetovaliste2.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/lanterna-logo-veci.png

Savjetovalište Lanterna

Svojim programima povezujemo stručnjake zaposlene u institucijama iz područja odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi. U naše smo programe nastojali uključiti što veći broj građana različitih zvanja i zanimanja te na taj način senzibilizirati za preventivne aktivnosti što više struktura lokalne zajednice.
Više informacijama o Savjetovalištu Lanterna na našim stranicama.
Adresa
Trg Tina Ujevića 5/3
21300 Makarska
Kontakt
+385 21 616 992
savjetovalistelanterna@gmail.com

Grad Makarska

Grad Makarska partner je na projektu More zdravlja

Grad Makarska prepoznao je važnost projekta “More zdravlja” u edukaciji i informiranju kao i u promicanju zdravlja i zdravih navika, povećanje znanja i svijesti o prevenciji bolesti građana .
Grad Makarska kroz definirana prava i obveze osigurava uvjete zdravstvene zaštite na području svog djelovanja. Zdravstvenu infrastrukturu Grada Makarske čine objekti kojima se osigurava primarna i sekundarna zdravstvena zaštita, dok ustanova tercijarne zaštite nema. Najveću i najširu mrežu primarne zdravstvene zaštite obuhvaća rad liječnika opće medicine. Sveukupno u Gradu Makarskoj djeluje 13 ordinacija od čega ih je devet unutar Doma zdravlja. U Gradu Makarskoj na 1.000 stanovnika dolazi 0,58 liječnika, odnosno jedan liječnik na 1487,1 stanovnika Primorja. Sukladno navedenom, liječnici koji obavljaju djelatnost opće/obiteljske medicine u Gradu Makarskoj čine 3,4 % liječnika
Splitsko-dalmatinske županije.

https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/makarska.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/hearth.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/grbgrada.png
Element 1
Organizacija i provedba aktivnosti povećanja znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Makarskog primorja
Element 2
Promidžba i vidljivost
Element 3
Upravljanje projektom i administracija
Elementi projekta
Svi projektni element su direktno povezani s ciljem projekta i doprinose edukaciji i informiranosti građana o cjelokupnoj promociji zdravlja i prevenciji bolesti u općinama makarskog primorja

Projektne aktivnosti

Sve projektne aktivnosti direktno su povezane s ciljem jer doprinose edukaciji i informiranosti građana o zdravlju i prevenciji bolesti.
Radionice Art terapije
Sudionici radionica su osobe sa zdravstvenim teškoćama i osobe koje su svjesni važnosti očuvanja zdravlje te žele unaprijediti svoje mentalno tako i tjelesno zdravlje.
Edukacije "Tko upravlja mojim zdravljem?"
Četiri predavanja o temama uzročnika bolesti i koje preventivne mjere koristiti kako bi se spriječile teške posljedice bolesti.
Organizacija i provedba kampanje Sportska piramida
Sportska piramida je kampanja u vidu dvodnevnog aktivnog vikenda za djecu predškolske i školske dobi koja zajedno sa svojim obiteljima sudjeluju na jedinstvenom sportsko-rekreacijskom izletu. Tijekom ove šetnje, na svakoj od 10 radnih stanica provodi se zasebna kampanja koja promovira zaštitu zdravlja te educira djecu i njihove obitelji o važnosti zdravstvene zaštite, bavljenje sportom i rekreacijom, prvoj pomoći i sličnim temama.
Organizacija i provedba programa Makarske dijabetičke udruge u 5 Općina-kampanja MORE ZDRAVLJA
Predmetnom aktivnošću će članovi Makarske dijabetičke udruge i Gradskog društva Crvenog križa Makarska u 5 općina Makarskog primorja organizirati kampanju o važnosti očuvanja zdravlja kroz preventivne programe mjerenja razine šećera i glukoze u krvi te mjerenja tlaka kako bi se povećala njihova svijenost o važnosti provjere ovih
pokazatelja te važnosti zdravih životnih navika.
Organizacija i provedba fokus grupa samopomoći Teorija izbora
Individualni rad s korisnicima – savjetodavni i terapijski rad za osobe sa zdravstvenim teškoćama i aktivnost grupe samopomoći – edukativne grupe kako bi u procesu liječenja u prvi plan postavili svoje zdravlje.
Organizacija i provedba edukativnog programa "Primarne i sekundarne prevencije zdravlja pokretom"
Škola zdrave kralježnice (ukupno 12 radionica). Nordic walking - edukativni program i Progresivna i mišićna relaksacija po Jakobsonu (16 radionica).
Organizacija 2 okrugla stola
Na okruglim spolovima sudjeluju stručnjaci iz svog područja a obraditi će se teme "Pobijedi strah kod dijagnoze teške bolesti!” i “Kako liječiti stres i depresiju, bolest suvremenog društva?"
Organizacija i provedba edukacija "Zdrave prehrane"
Provođenje 12 edukativnih predavanja za specifične skupine kako bi se podigla svijest o pojedinoj problematici, te na taj način došlo do prevencije bolesti ili osvješćivanja pojedinih stanja. Cilj je osvijestiti važnost prehrane za zdravlje i prevenciju bolesti.
Izrada komunikacijskog plana i evaluacija projekta
Komunikacijski plan projekta utvrđuje okvir za postizanje specifičnih ciljeva utvrđenih Pozivom na dostavu projektnih prijedloga detaljno razrađujući aktivnosti i mjere informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe projektnih ciljeva.
Medijska popraćenost projektnih aktivnosti
Informiranje građana putem tiskanih i digitalnih medija, usluge fotografiranja, radio i tv emisija i kampanja.

We'll help you gain a new perspective!

Competently parallel task fully researched data and enterprise process improvements. Collaboratively expedite quality manufactured products via client-focused results.
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/kontaktirajte-nas.png
https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2022/06/hearth.png

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit vezan uz projekt i projektne aktivnosti. Radujemo se vašim upitima na koje ćemo odgovorit u što skorijem roku.

  Obvezna bolja su označena *

  https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2021/06/bgn-floater.png
  https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2021/06/bgn-floater.png
  https://morezdravlja.savjetovaliste-lanterna.hr/wp-content/uploads/2021/06/bgn-floater.png

  Learn how we
  create unmatched
  solutions